ΣΑΡΠΛΑΝΙΝΑΤΣ, ΣΑΡ ΠΛΑΝΙΝΑ / SARPLANINAC, SHARPLANINATZ, SAR PLANINA, CHARPLANINATZ, ILLYRIAN SHEPHERD, ILLYRIAN SHEEPDOG, (YUGOSLAVIAN SHEPHERD DOG, YUGOSLAVIAN MOUNTAIN DOG).

ΡΑΤΣΑ: Σαρπλάνινατς, Σαρ Πλάνινα. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Π.Γ.Δ.Μ., Γιουγκοσλαβία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Αν και βρίσκεται πολλούς αιώνες στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την καταγωγή του. Χρησιμοποιήθηκε σαν φύλακας και οδηγός κοπαδιών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το Σαρπλάνινατς ανήκει στα σκυλιά μεσαίου μεγέθους, το ύψος του κυμαίνεται από 56 μέχρι 61 εκ. και το βάρος του από 25 […]