ΧΟΚΑΪΝΤΟ, ΑΪΝΟΥ / HOKKAIDO KEN, AINU KEN, HOKKAIDO DOG, AINU DOG, CHOKEN, SETA, SHITA.

ΡΑΤΣΑ: Χοκάιντο, Αϊνού. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ιαπωνία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το Χοκάιντο, οφείλει το όνομα του σε ένα από τα τέσσερα μεγάλα νησιά που αποτελούν την Ιαπωνία (Χοκάιντο, Χονσού, Κιουσού και Σικόκου) γιατί εκεί κατέφυγαν οι Αϊνού (γηγενείς κάτοικοι του ιαπωνικού αρχιπελάγους) έχοντας μαζί τους την ράτσα αυτή. Χρησιμοποιήθηκε στην έλξη φορτίων, στο κυνήγι και σαν φύλακας. Αν και […]