ΣΙΜΠΑ, ΣΙΜΠΑ ΙΝΟΥ / SHIBA INU, JAPANESE SHIBA INU, JAPANESE SMALL SIZE DOG, SHIBA KEN, BRUSHWOOD DOG.

ΡΑΤΣΑ: Σίμπα, Σίμπα Ινού. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ιαπωνία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το Σίμπα είναι μια πολύ παλιά ράτσα και η μικρότερη ιαπωνική Σπιτς. Χρησιμοποιήθηκε σαν κυνηγός, φύλακας και οδηγός. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το Σίμπα ανήκει στα μεσαίου μεγέθους σκυλιά, το ύψος του κυμαίνεται από 36 μέχρι 40 εκ. και το βάρος του από 9 μέχρι 14 κιλά. Το κεφάλι έχει φαρδύ […]