ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΟΚΕΡ ΣΠΑΝΙΕΛ / ENGLISH COCKER SPANIEL.

ΡΑΤΣΑ: Αγγλικό Κόκερ Σπάνιελ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ: Μεγάλη Βρετανία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το αγγλικό Κόκερ Σπάνιελ κατάγεται από το Σπάνιελ που κατοίκησε στη Μεγάλη Βρετανία το δέκατο τέταρτο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε για το κυνήγι πουλιών με δίχτυα αλιείας. Αναπτύχθηκε από τους βρετανούς κτηνοτρόφους και τον δέκατο όγδοο αιώνα χρησιμοποιήθηκε στο κυνήγι μπεκάτσας. Έτσι ένας γόνος του αγγλικού Σπάνιελ “toy” […]