ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ (Γκρενεντάελ, Λακενουά, Μαλινουά, Τερβίρεν) / BELGIAN SHEPERD DOG (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervuren).

ΡΑΤΣΑ: Βελγικός Ποιμενικός ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Βέλγιο (Groenendeal) ΙΣΤΟΡΙΑ: Σαν Βελγικό Ποιμενικό αναφέρουμε τέσσερα σκυλιά τ ο Groenendeal, το Tervuren, το Malinois και το Laenkenois. Σήμερα τα δυο πρώτα χρησιμοποιούνται σαν σκυλιά συντροφιάς ενώ τα άλλα δυο σαν φύλακες. Το πιο γνωστό από όλα είναι το Groenendeal το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και σαν τσοπανόσκυλο, στην ανίχνευση απαγορευμένων […]