ΒΕΡΝΗΣ, ΟΡΕΙΝΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΒΕΡΝΗΣ / BERNESE MOUNTAIN DOG, BERNER SENNENHUND.

ΡΑΤΣΑ: Βέρνης, Ορεινός Σκύλος Βέρνης ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ελβετία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Οι πρόγονοί του έχουν εμφανιστεί πριν από 2 χιλιετίες περίπου. Κινδύνευσε με εξαφάνιση αλλά με τις συντονισμένες προσπάθειες των Ελβετών εκτροφέων εξελίχθηκε σε τέσσερις ράτσες (Βέρνης, Έντλεμπουχ, Άπεντσελ και Μεγάλο Ορεινό σκυλί Ελβετίας). Αν και στην πατρίδα του ήταν δημοφιλές αφού το χρησιμοποιούσαν σαν οδηγό και φύλακα […]