ΦΟΞ ΤΕΡΙΕ / FOX TERRIER.

ΡΑΤΣΑ: Φοξ Τεριέ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Μεγάλη Βρετανία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ράτσα Φοξ Τεριέ διαιρέθηκε σε δυο τύπους, ανάλογα με το τρίχωμα, σε Smooth (Λειότριχο) και Wire (Σκληρότριχο). Το Σκληρότριχο θεωρείται το προγενέστερο από τους δύο τύπους και ήταν η πιο αγαπημένη ράτσα στην Αγγλία. Χρησιμοποιήθηκε στο κυνήγι της αλεπούς αλλά ήταν κυνηγός ακόμη ασβών, ποντικιών κ.ά. Είναι […]