ΠΕΚΙΝΟΥΑ / PEKINGESE, FOO ή FU DOG, PEKING PALASTHUND.

ΡΑΤΣΑ: Πεκινουά. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Κίνα ΙΣΤΟΡΙΑ: Για το αγαπημένο σκυλί της Αυλής της Κίνας, Πεκινουά, προνόμιο κατοχής είχαν μόνο οι αριστοκράτες. Η τιμωρία για τον κλέφτη ήταν ο θάνατος. Η απειλητική και σκληρή όψη του ήταν επιθυμητή γιατί πίστευαν ότι έδιωχνε τα κακά πνεύματα. Στην Ευρώπη ήρθε τον 19ο αιώνα, σαν λάφυρο, και έτσι άρχισε η […]