ΠΑΓΚ, ΜΟΠΣ / PUG, MOPS, CARLINO.

ΡΑΤΣΑ: Παγκ, Μοπς. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Κίνα. ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο πρόγονος του σημερινού Παγκ είχε κάνει την εμφάνισή του πριν πολλούς αιώνες στην Ανατολική Ασία. Ήταν το αγαπημένο σκυλί στις Αυλές, στην αρχή της Κίνας και μετά της Ολλανδίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, όταν ήρθε στην Ευρώπη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ανήκει στα μικρόσωμα σκυλιά με ύψος από 25 μέχρι […]