ΑΓΓΛΙΚΟ ΤΟΪ ΤΕΡΙΕ / ENGLISH TOY TERRIER (παλαιότερη ονομασία TOY MANCHESTER TERRIER).

ΡΑΤΣΑ: Αγγλικό Τόι Τεριέ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Μεγάλη Βρετανία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το Τεριέ αυτό, που δεν συναντάμε συχνά, χρησιμοποιήθηκε για να κυνηγά τα τρωκτικά στις φωλιές τους. Η προσπάθεια να γίνει μικρότερο δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και κινδύνευσε με εξαφάνιση μέχρι που οι εκτροφείς άρχισαν να ξαναδημιουργούν ένα δυνατότερο και λίγο μεγαλύτερο σκυλί. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο σαν […]