ΙΤΑΛΙΚΟ ΓΚΡΕΪΧΑΟΥΝΤ, ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΑΓΩΝΙΚΟ, ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΒΡΙΕ / ITALIAN GRΕYHOUND, PICCOLO LEVRIERO ITALIANO.

ΡΑΤΣΑ: Ιταλικό Γκρέιχαουντ, Ιταλικό Λαγωνικό, Ιταλικό Λεβριέ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ιταλία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Από την Αίγυπτο ήρθε στην Ιταλία και γίνεται το αγαπημένο σκυλί της Ευρώπης ξεκινώντας από τους πατρικίους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέχρι τις Βασιλικές αυλές του 18ου και 19ου αι. Περισσότερο χρησιμοποιήθηκε σαν σκυλί συντροφιάς παρά σαν κυνηγόσκυλο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Είναι το μικρότερο λαγωνικό, το ύψος του […]