ΚΕΡΙ, ΚΕΡΙ ΜΠΛΟΥ, ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΜΠΛΕ ΤΕΡΙΕ ΚΕΡΙ / KERRY, IRISH BLUE TERRIER, IRISH KERRY BLUE TERRIER.

ΡΑΤΣΑ: Κέρι, Κέρι Μπλου, Ιρλανδικό Μπλε Τεριέ Κέρι. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ιρλανδία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το Κέρι Μπλου είναι απόγονος διασταυρώσεων διαφόρων παλιών ρατσών της Ιρλανδίας και χρησιμοποιήθηκε στην καταπολέμηση των τρωκτικών. Την ονομασία του την οφείλει στην Κομητεία Κέρι της ΝΔ Ιρλανδίας, περιοχή από όπου προέρχεται. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Είναι σκυλί μεσαίου μεγέθους που το ύψος του κυμαίνεται από 46 […]