ΚΙΝΓΚ ΤΣΑΡΛΣ ΣΠΑΝΙΕΛ, ΣΠΑΝΙΕΛ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΡΟΛΟΥ, ΑΓΓΛΙΚΟ ΕΠΑΝΙΕΛ ΝΑΝΟΣ / KING CHARLES SPANIEL, ENGLISH TOY SPANIEL.

ΡΑΤΣΑ: Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ, Σπάνιελ Βασιλιά Κάρολου, Αγγλικό Επανιέλ Νάνος ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Μεγάλη Βρετανία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο βασιλιάς Κάρολος Α έκανε αγαπητό το σκυλί αυτό όταν το έφερε στην Αυλή, αλλά ο Κάρολος Β είναι αυτός που έδειξε ενδιαφέρον για την αναπαραγωγή του. Ενώ στην αρχή ήταν πιο γνωστό και πιο συνηθισμένο από το Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς […]