ΜΑΣΤΙΦ / ENGLISH MASTIFF, OLD ENGLISH MASTIFF, MASTIFF.

ΡΑΤΣΑ: Μαστίφ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Μεγάλη Βρετανία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Είναι ένα σπάνιο σκυλί που οι πρόγονοί του υπήρχαν από τα πολύ παλιά χρόνια στην Αγγλία. Όταν η Μεγάλη Βρετανία κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους έφεραν μαζί τους πολλά σκυλιά που εξαπλώθηκαν σε όλη την χώρα και χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο σαν φύλακες. Κινδύνεψε με εξαφάνιση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και […]