ΧΑΝΑΑΝ, ΣΚΥΛΙ ΤΗΣ ΧΑΝΑΑΝ / CANAAN DOG, KELEF K’NAAMI, KELEV K’NAANI.

ΡΑΤΣΑ: Χαναάν, Σκυλί της Χαναάν. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ισραήλ. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το Χαναάν ανήκει σε μια από τις παλιές ράτσες αφού έχει βρεθεί ομοίωμα του σε τοιχογραφίες που χρονολογούνται περί το 2000 π.Χ. Στο Ισραήλ το χρησιμοποιούσαν σαν οδηγό και φύλακα των κοπαδιών ενώ σήμερα το χρησιμοποιούν ακόμη και σαν ιχνηλάτη και αγγελιαφόρο. Δεν το συναντάμε συχνά σε […]