ΜΠΑΣΕΝΤΖΙ / BASENJI, CONGO DOG, AFRICAN BUSH DOG, AFRICAN BARKLESS DOG, ANGO ANGARI, AVUVI, ZANDE DOG, THE JUMPING UP AND DOWN DOG.

ΡΑΤΣΑ: Μπασέντζι ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ζαΐρ (Κονγκό) ΙΣΤΟΡΙΑ: Το Μπαζέντζι είναι πάρα πολύ παλιά ράτσα και υπάρχουν απεικονίσεις στην Αίγυπτο. Με την πτώση των Φαραώ χάνονται τα ίχνη της ράτσας και εξερευνητές, λίγο πριν τον 20ο αιώνα, βρήκαν σκυλιά στην Κεντρική Αφρική, που είχαν κρατήσει τα χαρακτηριστικά της ράτσας, αναλλοίωτα στο πέρασμα των αιώνων. Ήρθε στην Ευρώπη […]