ΟΡΕΙΝΟ ΣΚΥΛΙ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ, ΣΚΥΛΟΣ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ, ΟΡΕΣΙΒΙΟ ΣΚΥΛΙ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ, ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΕΙΝΟ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ / PYRENEAN MOUNTAIN DOG, GREAT PYRENEES, CHIEN DE MONTAGE DES PYRENEES.

ΡΑΤΣΑ: Ορεινό Σκυλί Πυρηναίων, Σκύλος Πυρηναίων, Ορεσίβιο Σκυλί Πυρηναίων. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Γαλλία. ΙΣΤΟΡΙΑ: Από την Ασία έφτασε στην Ευρώπη, στα Πυρηναία, και χρησιμοποιήθηκε σαν φύλακας και οδηγός κοπαδιών, αλλά και για να τραβάει φορτία μέσα στα χιόνια. Ήταν το επίσημο σκυλί της γαλλικής αυλής μέχρι την επανάσταση. Το ταξίδι του συνεχίστηκε και έφτασε στην Αμερική και […]